”Vården har alltid legat mig varmt om hjärtat”

Inga-Lill Björling är konsultchef och kundansvarig inom områdena undersköterska, vårdbiträden, personlig assistans och stödassistenter på Prime Care. Hon är spindeln i nätet i kontakten mellan våra kunniga konsulter och en del av våra uppdragsgivare.  

Med en bakgrund inom serviceyrken och framförallt inom vård och omsorg, där hon började som undersköterska redan på 80-talet, har hon stor erfarenhet av branschen och de behov som kan uppstå. Att få hjälpa både konsulter och uppdragsgivare är det som är allra roligast med hennes roll som konsultchef.

– Det bästa med att vara konsultchef är att få träffa och prata med alla fantastiska ”primeare” och kunder. De är alltid glada och tacksamma och det sprids till mig med. Jag har jobbat många år inom vård och omsorg och vården har alltid legat mig varmt om hjärtat. Så det är fantastiskt att nu få arbeta med vården igen om än i en annan roll. Det är så lyxigt när man får ihop den rätta matchningen med kund och undersköterskor, personliga assistenter eller vårdbiträden.

Det som lockade Inga-Lill till Prime Care var servicen, lösningsorienteringen och möjligheten att alltid presentera bra personal till uppdragsgivarna. Men att arbeta som konsultchef har sina utmaningar.

– Utmaningarna ligger i att det aldrig ska bli missar, man önskar alltid att alla uppdrag blir tipptopp och inget händer. Vi gör alltid vårt bästa men i vården är ingen dag den andra lik.

Inga-Lill brinner för att Prime Cares konsulter ska ha det bra och fortsätta vara ett team som står varandra nära. Hon skräddarsyr uppdrag utifrån allas behov och önskemål där en del konsulter bara vill arbeta extra, och andra heltid, men alla får oftast de uppdrag som de önskar. Fördelen man har som konsult är att man kan välja vad man vill arbeta med, då Prime har sån spridning på uppdrag, allt från äldreboenden, hemtjänst och gruppbostäder till personlig assistans eller sjukhus. På frågan om vilka egenskaper Inga-Lill tror är värdefulla för att lyckas i arbetet som konsultchef svarar hon:

– Ödmjukhet och tålamod. Vi arbetar med en miljö som är stressad, speciellt när det är brist på personal och underbemanning. Vi måste se hela kundens behov och alltid vara steget före.

Varför ska man bli konsult hos Prime Care?
Som engagerad och professionell konsult får du ett varierande arbete och kan då öka sina kunskaper och erfarenheter inom olika områden inom vården och omsorgen. Och man blir delaktig i ett härligt team.

Vad är ditt bästa jobbminne för Prime Care?
När kunderna ringer och tackar oss på Prime för att vi finns och har så duktig personal. På grund av Covid-19 är vården hårt belastad och de hade inte klarat sig utan våra fantastiska ”primeare”. Det är så tacksamt och roligt att vi kan hjälpa till.

Vad ska man tänka på om man vill bli konsult?
Frånsett de kriterier vi önskar att våra konsulter uppfyller innan dom söker anställning hos oss (utbildning, 2 års erfarenhet inom vård och att man är över 18 år), så bör man tänka på att man kommer att möta olika kunder och göra olika arbetsuppgifter. Alla arbetsplatser är olika, men den gemensamma grunden är omvårdande. Så att ha tålamod, ansvarfull och ödmjukhet är bra meriter.