ARBETA SOM UNDERSKÖTERSKA HOS PRIME CARE OCH FÅ DITT KÖRKORT BETALT

Är du färdigutbildad undersköterska och intresserad av att arbeta inom hemtjänsten?

Just nu erbjuder vi alla undersköterskor som har jobbat minst 400 timmar hos oss och är intresserade av att jobba inom hemtjänsten möjlighet att, på sin fritid, ta körkort via Prime som Prime Care betalar. Värde ca. 30 000 kr.

Läs mer…