Fortsatt förtroende för Primes miljö- och kvalitetsarbete

För oss på Prime är högsta möjliga kvalitet och långsiktigt hållbar utveckling a och o. Därför är vi stolta och glada över att få förtroendet att vara fortsatt certifierade inom kvalitet och miljö till och med 2024 av den internationella standardiseringsorganisationen, ISO.

Vår certifiering enligt ISO 9001 visar att vi tar kvalitet och kundnöjdhet på största allvar.
Vår certifiering enligt ISO 14001 visar att vi aktivt arbetar för att minska miljöpåverkan i vårt företags processer, produkter och tjänster.

Dessutom har vi tagit fram en intern miljöpolicy och en kvalitetspolicy. Allt för att våra kunder och medarbetare ska vara försäkrade om att vi gör allt vi kan för ännu bättre kvalitet och miljö. Här kan du läsa mer om vårt kvalitets- och miljöarbete: primecare.se/om-oss/policys/