Bli påläst inför 2023

På Prime Care håller vi oss ständigt uppdaterade för att kunna leverera den bästa vården till våra patienter. Här har vi samlat några läsvärda artiklar som kan ge dig en boost med ny kunskap och inspiration. Läs själv och dela vidare till dina kollegor!

 

Skärpta regler för dygnsvila

Från och med oktober 2023 skärps reglerna kring dygnsvila för alla medarbetare i vården och övriga verksamheter i regioner och kommuner. Målet är att skapa mer balans mellan arbete och fritid och på så sätt också minska sjukskrivningar.

Till artikeln

 

Språktest i flera kommuner

Sju procent av landets kommuner har infört språktester för personalen inom äldreomsorgen. Införandet av språktester har varit uppe för diskussion i många kommuner.
– Att man kan förmedla sig till sina kolleger och de äldre eller barnen och också kunna dokumentera är så klart jätteviktigt, säger Kommunals förbundsordförande Malin Ragnegård.

Till artikeln

 

Våld i nära relationer

Den 1 november trädde Socialstyrelsens ändrade föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer i kraft. De nya föreskrifterna ökar kraven på socialnämnden att göra riskbedömning om den vuxna kan komma att utsättas för ytterligare våld.

Till artikeln