Hög kvalitet med interimschef

Hur ser man till att samarbetet med en inhyrd interimschef blir lyckat? Vi delar med oss av fem tips som guidar dig till att få ut det bästa ur situationen.

Vi på Prime Care har många kompetenser under vårt tak. Interimschefer är en av dem. Men hur ser man till att man får ut så mycket som möjligt av en interimschef? Nedan finner du några tips kring vad du bör tänka på för att lyckas när du hyr in en interimschef.

1. Var öppen med uppdraget
Förankra interimschefens uppdrag hos alla berörda i organisationen så att alla är införstådda med vad hen kommer tillföra hos er. Tänk på att alla i organisationen påverkas och det är viktigt att förbereda personalen på förändringen.

2. Ett uttalat syfte
Se till att interimschefen har en klar bild av vad syftet med uppdraget är. Finns det en specifik situation som behöver hanteras? Är det tillfälligt eller är tanken att detta kan vara någon som får en större betydelse och har möjlighet att stanna kvar inom organisationen?

3. Introducera väl
Se till att informera interimschefen om allt som kan tänkas vara av vikt. Både formella och informella aspekter. Detta ger både dig och interimschefen bästa möjliga förutsättningar att få ett effektivt samarbete och alla tjänar på det i slutändan.

4. Håll en tät dialog
Det är inte ovanligt att uppdraget förändras under vägen. Var därför noga med att ha en tät kontakt och dialog med interimschefen under uppdraget för att hålla varandra uppdaterade.

5. Överlämningen är nyckeln
En tydlig överlämning är den viktigaste delen när en interimschef slutfört sitt uppdrag och det är dags för en permanent rekrytering att ta över. Se till att allt som åstadkommits under interimchefens ledning lämnas över till berörda parter med tydlig struktur och skapa tid för att reda ut eventuella frågetecken. Blir överlämningen slarvig finns det risk att värdefulla insikter går förlorade och då har du slösat med såväl resurser som dina anställdas förtroende.