Tjänstepension hos Prime Care

Som konsult hos oss på Prime Care arbetar du under schyssta förhållande med kollektivavtal och tjänstepension. Här sammanfattar vi information om tjänstepension för olika yrkesroller. 

Undersköterskor & vårdbiträden

Prime betalar in premier för tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtalet.

Kort sammanfattning om Avtalspension SAF-LO:

• Arbetsgivaren rapporterar in den kontant utbetalda lönen årsvis, i efterskott.

• Tjänstepensionspremien motsvarar 4,5 % av den lönen upp till 7,5 ibb. (Motsvarar en månadsinkomst på cirka 44 000 kr/månaden.) På inkomster över gränsen är det 30 % som betalas in i premie.

• Du kan själv välja pensionsförvaltare.

• Det går att lägga till skydd för efterlevande.

• Inbetalningarna som din arbetsgivare gör till Fora innehåller även försäkringar som ger ekonomisk trygghet vid sjukdom eller arbetsskada.

Det är Fora som är rapportcentral för tjänstepensionen för Avtalspension SAF-LO.
Läs mer på www.fora.se/privat/forsta-din-pension/


Tjänstemän

Till exempel SSK, fysioterapeut & arbetsterapeut – födda 1979 och senare

Hos Prime är tjänstemän födda 1979 och senare försäkrade inom ITP1.

Kort sammanfattning av ITP1:

• Arbetsgivaren anmäler in kontant utbetald bruttolön, varje månad.

• Pensionspremien som går till din tjänstepension är 4,5 % av den bruttolönen.

• Om du tjänar över 44 375 kronor är pensionspremien dessutom 30 % på delen av bruttolönen över det beloppet.

• Förutom pensionspremien som betalas till din tjänstepension, innehåller ITP även försäkringar och skydd:

– Sjukförsäkring och Tjänstegrupplivförsäkring ingår.

– Återbetalningsskydd och Familjeskydd kan du välja att lägga till/ta bort.

Det är Collectum som är rapportcentral för ITP.
Läs mer på collectum.se/privat/din-tjanstepension/det-har-ar-itp


Tjänstemän

Till exempel SSK, fysioterapeut & arbetsterapeut – födda 1978 och tidigare

Hos Prime är tjänstemän födda 1978 och tidigare försäkrade inom ITP2.

Kort sammanfattning av ITP2 Bemanning för timavlönade:

• Arbetsgivaren anmäler in utbetald bruttolön som årslön, kvartalsvis i efterskott, om den anställda arbetat mer än 416 timmar.

• Pensionspremien beräknas av Collectum enligt deras beräkning för förmånsbestämd pension.

• Förutom pensionspremien som betalas till din tjänstepension, innehåller ITP även försäkringar och skydd:

– Sjukförsäkring och Tjänstegrupplivförsäkring ingår.

– Återbetalningsskydd och Familjeskydd kan du välja att lägga till/ta bort.

Det är Collectum som är rapportcentral för ITP.
Läs mer på collectum.se/privat/din-tjanstepension/det-har-ar-itp