”Det är helt perfekt som student men också som förälder”

Salma Mugure är en glad 34-årig 3-barnsmamma från Södertälje. Hon är utbildad undersköterska sedan 2010 och studerar just nu till sjuksköterska. Sitt ursprung har hon i Kenya men hon har bott i Sverige sedan barnsben. Hon beskriver sig själv som en ambitiös person som är bra på att samarbeta och skapa förtroendefulla relationer med både kollegor och patienter. 

– Jag är en trygg och stabil person med en positiv inställning och hög kompetens. Jag älskar sociala sammanhang där man får sprida glädje, skratta, laga mat och bjuda av sig själv. Det räcker med ett leende för att förgylla en persons vardag. 

Salma berättar om hur det kommer sig att hon valde att börja jobba som konsult för Prime Care. Två av anledningarna var flexibiliteten och tryggheten.

– Jag minns när jag satt på rekryteringsintervjun och konsultchefen pratade om vikten av att varje anställd hos dem är skyddad. Det är något som saknas på många arbetsplatser vilket leder till att personalen mår dåligt.

Att känna sig uppskattad och omhändertagen är också jätteviktigt för Salma. Där spelar konsultchefen en viktig roll. Inför varje uppdrag har konsultchefen på Prime Care redan banat vägen för Salma och hennes kollegor. Vilket Salma uppskattar, då hon kan vila i tryggheten att det sätts en hög standard på att till exempel riktlinjer följs, och att tillgång till skyddsmaterial finns på plats.

– Jag tycker personligen att uppbackningen som jag får från min konsultchef är jätteviktig. Det är då förtroende skapas och man känner att det man gör räknas och är betydelsefullt.

För många av Prime Cares kunniga medarbetare är möjligheten till att styra sin egen vardag något som väger tungt i valet att bli konsult. Att kunna påverka när och var man vill jobba skapar en stor frihet och balans mellan privatliv och arbetsliv. Salma håller med.

– Det är helt perfekt som student men också som förälder, att själv kunna styra upp och välja när jag kan jobba. Sen är det spännande att komma på olika uppdrag, träffa nytt folk och dra lärdom av andras erfarenhet och kunskap. Samtidigt som jag får lämna mitt pränt av den erfarenheten och kunskapen som jag bär med mig i ryggsäcken.

 Vad är ditt bästa jobbminne för Prime Care?
Det var mitt första uppdrag på IMA på KS. Sättet jag bemöttes på och togs om hand fick mig att känna mig som hemma. Konsultchefen hade redan i förväg pratat med omvårdnadschefen på avdelningen och sett till så att allt gick väl till innan jag ens var på plats. Ssk på avdelningen var helt fantastiska och de uppskattade att jag var där. Jag fick en rundvandring på olika avdelningar men även lära mig nya saker som kommande ssk. Det är en upplevelse jag aldrig glömmer för jag minns att jag var nervös då jag inte jobbat på sjukhuset på ett par år. Men konsultchefen var så underbar och sa att jag skulle klara av det helt galant och att omvårdnadschefen faktiskt välkomnade mig trots att jag inte varit på sjukhuset på ett tag, då jag jobbat på kontor som samordnare innan jag upptog mina studier.

Vad ska man tänka på om man vill bli konsult?
Att man faktiskt har ett sinne för att jobba med människor, och att man alltid sätter patienten eller brukaren i första rummet. Ens bemötande, engagemang och förmåga att anpassa sig är avgörande då man jobbar med människor. Har man svårt med detta så skulle jag rekommendera att man tänker till då man också representerar hela företaget, namnet Prime. Och att man är företagets ansikte utåt och inte bara kommer till en arbetsplats för att jobba och tjäna pengar och utgå från jaget.