”Jag har fått mer tålamod och är mer lyhörd”

Belgees Mohammed Asad är undersköterska och har sedan 2 år tillbaka arbetat som konsult hos Prime Care. Hon beskriver sig själv som en väldigt positiv, glad, hjälpsam och engagerad person, men framför allt att hon är nyfiken med lätt att lära, vilket hon också är väldigt intresserad av. Där kommer konsultlivet väl till hands då hon får många möjligheter till just det.

– Jag har lätt för att lära mig nya saker och tycker att det är kul, jag vill utvecklas så mycket som möjligt inom mitt yrke.

Det var också en av anledningarna till att Belgees valde att bli konsult hos Prime Care. Hon kände att hon behövde mer erfarenhet och såg chansen till det i konsultlivet och alla olika uppdrag som finns att skriva upp sig på.

– Jag vill ha mer erfarenhet eftersom det är viktigt för min lärdom.

Men det är inte bara kunskap inom yrket som lockar Belgees till Prime Care. Konsultlivet har också fört med sig goda effekter i hennes privatliv.

– Jag har fått mer tålamod och är mer lyhörd, vilket såklart också är bra i mitt jobb, att jag har lättare att lyssna och ta till mig det mina patienter vill förmedla.

Vad är det bästa med att jobba som konsult?

Det bästa med att jobba som konsult är att få dela erfarenheter med mina patienter för att på så sätt skapa relationer mellan varandra.

Ditt bästa jobbminne för Prime Care?

Mitt bästa minne är när vi firade jul med mina kollegor samt cheferna inom prime care. Det var väldigt trevligt.

Vad ska man tänka på om man vill bli konsult?

Det man ska tänka på, enligt mig, är att ha mycket tålamod. Inte stressa så mycket, men även att vara noga med att bilda sig en uppfattning om patienternas behov.