”Se behoven och inte det runt om”

Alexandra Sandgren är legitimerad sjuksköterska sedan 8 år tillbaka och bor i Stockholm. En av anledningarna till att hon valde att bli konsult för Prime Care är enligt Alexandra enkel, Prime är ett etablerat och välkänt bemanningsföretag. Och förutom att Prime Care har en stadig grund att stå på ser hon även andra fördelar.

– Jag kan styra min tid och få kontroll över mitt liv på ett helt annat sätt än om jag är fast anställd. Det gör även en stor skillnad rent pengamässigt, berättar Alexandra.

 Att självbestämmandet är en stor fördel, framförallt för Alexandras privatliv, är självklart. Men arbetet som konsult för även med sig viktiga lärdomar i arbetslivet.

– Det bästa med att arbeta som konsult är att jag får möjligheten att utvecklas och få en bredare kunskap om olika arbetsområden. Det är även roligt att få självinsikt och öva på att anpassa sig och vara lyhörd och uppmärksam till olika behov. Eftersom det ser olika ut på olika arbetsplatser, säger Alexandra.

Vad är ditt bästa jobbminne för Prime Care?
Det finns många bra minnen, men för mig är det ett pågående minne, att jag alltid blir bra bemött. Jag får snabbt kontakt med Prime Care om jag behöver det, vilket är viktigt, och att det är högt i tak.

Vad ska man tänka på om man vill bli konsult?
Som konsult bör man tänka på att erbjuda den tjänst som kunden betalar för. Det vill säga man ska fylla en plats där man som sjuksköterska ska arbeta med hela sin kompetens, att vara lyhörd och öppensinnad och se behoven, inte det som stressar runt om. De arbetsplatser som behöver bemanning är ofta i en skör situation med personal som redan arbetar hårt. Därför är det extra viktigt att man hela tiden strävar efter att vara till hjälp och inte till last.

Bilden är en genrebild.